Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok

Predkladateľ Madej, Róbert
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 6
Dátum podania 19. 05. 2015 10:36


Podpísaní poslanci
 • Madej, Róbert
 • Vitteková, Anna
 • Susko, Boris
 • Kučerová, Viera
 • Hufková, Eva
 • Lebocký, Tibor
 • Želiezka, Ľubomír
 • Petro, František
 • Pellegrini, Peter
 • Blaha, Ľuboš
 • Košútová, Magda
 • Krajkovič, Mikuláš
 • Šuca, Peter
 • Bublavý, Dušan
 • Pfundtner, Edita

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1333 Róbert Madej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1333 Róbert Madej II (128 KB)