Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Hraško, Igor
Číslo schôdze 44
Volebné obdobie 6
Dátum podania 27. 11. 2014 11:00


Podpísaní poslanci
 • Hraško, Igor
 • Kiššová, Jana
 • Poliačik, Martin
 • Pollák, Peter
 • Vašečka, Richard
 • Mičovský, Ján
 • Matovič, Igor
 • Mezenská, Helena
 • Huba, Mikuláš
 • Hrušovský, Pavol
 • Horváthová, Eva
 • Bobík, Jozef
 • Gibalová, Monika
 • Kaník, Ľudovít
 • Osuský, Peter
 • Pfundtner, Edita
 • Zajac, Pavol

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1186 Igor Hraško II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1186 Igor Hraško II (109 KB)