Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Jurinová, Erika
Číslo schôdze 39
Volebné obdobie 6
Dátum podania 29. 10. 2014 17:08

Ďalší predkladatelia
 • Hraško, Igor
 • Kadúc, Miroslav
 • Viskupič, Jozef

Podpísaní poslanci
 • Fecko, Martin
 • Hraško, Igor
 • Jurinová, Erika
 • Kuffa, Štefan
 • Mezenská, Helena
 • Mičovský, Ján
 • Mikuš, Jozef
 • Mihál, Jozef
 • Hlina, Alojz
 • Jurzyca, Eugen
 • Kadúc, Miroslav
 • Kvasnička, Marián
 • Simon, Zsolt
 • Švejna, Ivan
 • Viskupič, Jozef
 • Zajac, Pavol
 • Lipšic, Daniel

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1132 Erika Jurinová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1132 Erika Jurinová II (72 KB)