Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ Šedivcová, Viera
Číslo schôdze 36
Volebné obdobie 6
Dátum podania 08. 07. 2014

Ďalší predkladatelia
 • Tomanová, Viera
 • Vaľová, Jana
 • Hufková, Eva
 • Halúz, Milan

Podpísaní poslanci
 • Tomanová, Viera
 • Šedivcová, Viera
 • Vaľová, Jana
 • Hufková, Eva
 • Janíková, Mária
 • Halúz, Milan
 • Kučerová, Viera
 • Nachtmannová, Oľga
 • Náhlik, Peter
 • Bublavý, Dušan
 • Bagačka, Michal
 • Daniš, Zoltán
 • Galis, Dušan
 • Gabániová, Darina
 • Demian, Jaroslav
 • Kamenický, Ladislav
 • Martinák, Ľuboš

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0975 Viera Šedivcová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0975 Viera Šedivcová II (232 KB)