Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Šedivcová, Viera
Číslo schôdze 35
Volebné obdobie 6
Dátum podania 03. 06. 2014

Ďalší predkladatelia
 • Podmanický, Ján
 • Mihál, Jozef
 • Kaník, Ľudovít
 • Jurinová, Erika
 • Chren, Martin

Podpísaní poslanci
 • Podmanický, Ján
 • Šedivcová, Viera
 • Petrák, Ľubomír
 • Petro, František
 • Bagačka, Michal
 • Halúz, Milan
 • Janíková, Mária
 • Jasaň, Viliam
 • Jurinová, Erika
 • Chren, Martin
 • Horváthová, Eva
 • Kaník, Ľudovít
 • Krajcer, Daniel
 • Kučerová, Viera
 • Gabániová, Darina
 • Mihál, Jozef

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0895 Viera Šedivcová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0895 Viera Šedivcová II (117 KB)