Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Ďuriš Nicholsonová, Lucia
Číslo schôdze 27
Volebné obdobie 6
Dátum podania 28. 11. 2013

Ďalší predkladatelia
 • Mihál, Jozef
 • Poliačik, Martin

Podpísaní poslanci
 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia
 • Mihál, Jozef
 • Poliačik, Martin
 • Osuský, Peter
 • Galko, Ľubomír
 • Sulík, Richard
 • Přidal, Alojz
 • Štefanec, Ivan
 • Švejna, Ivan
 • Kaník, Ľudovít
 • Simon, Zsolt
 • Žitňanská, Jana
 • Chmel, Rudolf
 • Hlina, Alojz
 • Miškov, Juraj
 • Kollár, Jozef

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0613 Lucia Nicholsonová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Lucia Nicholsonová II (82 KB)