Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Horváthová, Eva
Číslo schôdze 19
Volebné obdobie 6
Dátum podania 15. 05. 2013

Ďalší predkladatelia
 • Huba, Mikuláš
 • Hraško, Igor
 • Jurinová, Erika
 • Mičovský, Ján

Podpísaní poslanci
 • Horváthová, Eva
 • Mičovský, Ján
 • Huba, Mikuláš
 • Jurinová, Erika
 • Škripek, Branislav
 • Hraško, Igor
 • Fecko, Martin
 • Mezenská, Helena
 • Viskupič, Jozef
 • Matovič, Igor
 • Mikloško, Jozef
 • Gibalová, Monika
 • Zajac, Pavol
 • Pollák, Peter
 • Hrušovský, Pavol

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0384 Eva Horváthová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0384 Eva Horváthová2 II (85 KB)