Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Richarda RAŠIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Nagy, József
Číslo schôdze 16
Volebné obdobie 6
Dátum podania 26. 03. 2013 16:37

Ďalší predkladatelia
 • Bastrnák, Tibor

Podpísaní poslanci
 • Nagy, József
 • Chmel, Rudolf
 • Hrnčiar, Andrej
 • Sólymos, László
 • Csicsai, Gabriel
 • Érsek, Árpád
 • Hudacký, Ján
 • Zajac, Pavol
 • Švejna, Ivan
 • Jakab, Elemér
 • Gál, Gábor
 • Abrhan, Pavol
 • Mikuš, Jozef
 • Novotný, Viliam
 • Miškov, Juraj
 • Mihál, Jozef
 • Krajcer, Daniel
 • Bastrnák, Tibor
 • Simon, Zsolt

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0298 József Nagy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0298 József Nagy II (78 KB)