Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Ďuriš Nicholsonová, Lucia
Číslo schôdze 16
Volebné obdobie 6
Dátum podania 19. 03. 2013 18:48


Podpísaní poslanci
 • Kaník, Ľudovít
 • Krajcer, Daniel
 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia
 • Chren, Martin
 • Droba, Juraj
 • Miškov, Juraj
 • Poliačik, Martin
 • Žitňanská, Jana
 • Zajac, Pavol
 • Novotný, Viliam
 • Gibalová, Monika
 • Frešo, Pavol
 • Mikloš, Ivan
 • Štefanec, Ivan
 • Žitňanská, Lucia

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0362 Lucia Nicholsonová1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 Lucia Nicholsonová1 II (67 KB)