Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Nagy, József
Číslo schôdze 16
Volebné obdobie 6
Dátum podania 13. 03. 2013


Podpísaní poslanci
 • Nagy, József
 • Chmel, Rudolf
 • Hrnčiar, Andrej
 • Sólymos, László
 • Hudacký, Ján
 • Zajac, Pavol
 • Csicsai, Gabriel
 • Érsek, Árpád
 • Švejna, Ivan
 • Abrhan, Pavol
 • Gál, Gábor
 • Jakab, Elemér
 • Mikuš, Jozef
 • Mihál, Jozef
 • Miškov, Juraj
 • Novotný, Viliam
 • Bastrnák, Tibor

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0362 József Nagy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0362 József Nagy II (104 KB)