Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Madej, Róbert
Číslo schôdze 11
Volebné obdobie 6
Dátum podania 14. 12. 2012

Ďalší predkladatelia
 • Martvoň, Anton
 • Vitteková, Anna

Podpísaní poslanci
 • Madej, Róbert
 • Hambálek, Augustín
 • Kéry, Marián
 • Susko, Boris
 • Rošková, Ľubica
 • Košútová, Magda
 • Vitteková, Anna
 • Riapošová, Bibiána
 • Podmanický, Ján
 • Záhumenský, Marian
 • Lišková, Iveta
 • Daniš, Zoltán
 • Gabániová, Darina
 • Géci, Milan
 • Janíková, Mária
 • Demian, Jaroslav
 • Glenda, Tibor
 • Kučerová, Viera
 • Martvoň, Anton

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0229 Róbert Madej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0229 Róbert Madej II (123 KB)