Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Predkladateľ Ďuriš Nicholsonová, Lucia
Číslo schôdze 11
Volebné obdobie 6
Dátum podania 27. 11. 2012


Podpísaní poslanci
 • Droba, Juraj
 • Galko, Ľubomír
 • Gibalová, Monika
 • Chren, Martin
 • Kaník, Ľudovít
 • Kollár, Jozef
 • Mikuš, Jozef
 • Miškov, Juraj
 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia
 • Novotný, Viliam
 • Poliačik, Martin
 • Procházka, Radoslav
 • Štefanec, Ivan
 • Zajac, Pavol
 • Žitňanská, Jana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0227 Lucia Nicholsonová3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0227 Lucia Nicholsonová3 II (74 KB)