Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Holeva, Viliam
Číslo schôdze 8
Volebné obdobie 6
Dátum podania 26. 10. 2012 10:18


Podpísaní poslanci
 • Brixi, Otto
 • Bublavý, Dušan
 • Daniš, Zoltán
 • Galis, Dušan
 • Gašparovič, Štefan
 • Géci, Milan
 • Glenda, Tibor
 • Hambálek, Augustín
 • Holeva, Viliam
 • Hreha, Štefan
 • Jasaň, Viliam
 • Kondrót, Maroš
 • Lebocký, Tibor
 • Mojš, Milan
 • Muňko, Dušan
 • Náhlik, Peter
 • Zmajkovičová, Renáta

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0201 Viliam Holeva II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0201 Viliam Holeva II (51 KB)