Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Madej, Róbert
Číslo schôdze 8
Volebné obdobie 6
Dátum podania 17. 10. 2012 18:20


Podpísaní poslanci
 • Baláž, Vladimír
 • Brixi, Otto
 • Bublavý, Dušan
 • Gabániová, Darina
 • Halúz, Milan
 • Hufková, Eva
 • Jasaň, Viliam
 • Kéry, Marián
 • Kučerová, Viera
 • Madej, Róbert
 • Mojš, Milan
 • Riapošová, Bibiána
 • Panáček, Milan
 • Rošková, Ľubica
 • Vitteková, Anna

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0170 Róbert Madej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0170 Róbert Madej II (63 KB)