Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Chren, Martin
Číslo schôdze 8
Volebné obdobie 6
Dátum podania 17. 10. 2012 16:07

Ďalší predkladatelia
 • Hraško, Igor
 • Štefanec, Ivan
 • Zajac, Pavol

Podpísaní poslanci
 • Beblavý, Miroslav
 • Droba, Juraj
 • Hraško, Igor
 • Hudacký, Ján
 • Chren, Martin
 • Kadúc, Miroslav
 • Krajcer, Daniel
 • Mezenská, Helena
 • Miškov, Juraj
 • Osuský, Peter
 • Poliačik, Martin
 • Pollák, Peter
 • Škripek, Branislav
 • Štefanec, Ivan
 • Viskupič, Jozef
 • Zajac, Pavol

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0193 Martin Chren II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0193 Martin Chren II (139 KB)