Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Hraško, Igor
Číslo schôdze 7
Volebné obdobie 6
Dátum podania 19. 09. 2012 18:58


Podpísaní poslanci
 • Fecko, Martin
 • Fronc, Martin
 • Gibalová, Monika
 • Hraško, Igor
 • Hrnčiar, Andrej
 • Chren, Martin
 • Jurinová, Erika
 • Matovič, Igor
 • Mezenská, Helena
 • Mičovský, Ján
 • Osuský, Peter
 • Poliačik, Martin
 • Pollák, Peter
 • Škripek, Branislav
 • Vašečka, Richard
 • Viskupič, Jozef
 • Žitňanská, Jana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0120 Igor Hraško II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0120 Igor Hraško II (108 KB)