Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Mihál, Jozef
Číslo schôdze 3
Volebné obdobie 6
Dátum podania 20. 06. 2012 14:38

Ďalší predkladatelia
 • Jurinová, Erika
 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia

Podpísaní poslanci
 • Droba, Juraj
 • Galko, Ľubomír
 • Horváthová, Eva
 • Huba, Mikuláš
 • Chren, Martin
 • Jurinová, Erika
 • Kaník, Ľudovít
 • Kollár, Jozef
 • Krajcer, Daniel
 • Matovič, Igor
 • Mihál, Jozef
 • Mikuš, Jozef
 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia
 • Novotný, Viliam
 • Šebej, František
 • Viskupič, Jozef

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0028 Jozef Mihál2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0028 Jozef Mihál2 II (57 KB)