Výsledky vyhľadávania v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
02. 02. 2023Fico, Robert1419 Návrh na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky 83 -
26. 01. 2023Fico, Robert1429 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 78 -
30. 11. 2022Fico, Robert1193 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 (Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025) 78 -
27. 09. 2022Fico, Robert1086 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky 72 -
27. 09. 2022Fico, Robert1087 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstva 72 -
27. 09. 2022Fico, Robert1198 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 72 -
24. 05. 2022Fico, Robert1028 Vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 65 -
22. 03. 2022Fico, Robert822 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 60 -
08. 02. 2022Kéry, Marián879 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických 57 -
09. 12. 2021Valocký, Jozef706 Vládny návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 51 -
08. 12. 2021Fico, Robert808 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 51 -
26. 10. 2021Fico, Robert747 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi SULÍKOVI, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 48 -
26. 10. 2021Fico, Robert747 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi SULÍKOVI, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 48 -
27. 05. 2021Kamenický, Ladislav532 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 28 -
30. 04. 2021Fico, Robert525 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 27 -
24. 02. 2021Blanár, Juraj430 Návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie 24 -
24. 02. 2021Blanár, Juraj430 Návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie 24 -
07. 07. 2020Fico, Robert137 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky 9 -