Výsledky vyhľadávania v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
09. 02. 2010Rošková, Ľubica1306 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milady BELÁSOVEJ a Jozefa ĎURAČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 48 -
15. 05. 2008Rošková, Ľubica565 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Marty DAMBORSKEJ, Ľudmily MUŠKOVEJ a Jána PODMANICKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 21 -
13. 09. 2007Rošková, Ľubica305 Vládny návrh zákona o organizácii pracovného času v doprave 13 -