Výsledky vyhľadávania v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
04. 03. 2010Rosová, Tatiana1450 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra MAMOJKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 49 -
04. 03. 2010Rosová, Tatiana1466 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany ROSOVEJ, Pavla FREŠA a Kataríny CIBULKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 49 -
03. 11. 2009Rosová, Tatiana1218 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2010 42 -
24. 06. 2009Rosová, Tatiana958 Vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39 -
22. 04. 2009Rosová, Tatiana877 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 36 -
22. 04. 2009Rosová, Tatiana936 Vládny návrh zákona o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 36 -
27. 11. 2008Rosová, Tatiana771 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2009 29 -
19. 06. 2008Rosová, Tatiana589 Vládny návrh zákona o podpore práce s mládežou 24 -
28. 11. 2007Rosová, Tatiana366 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008 16 -
03. 07. 2007Rosová, Tatiana275 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11 -
28. 06. 2007Rosová, Tatiana275 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11 -
28. 06. 2007Rosová, Tatiana275 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11 -
27. 06. 2007Rosová, Tatiana283 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 11 -