Výsledky vyhľadávania v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
01. 12. 2009Nachtmannová, Oľga1245 Vládny návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 44 -
24. 06. 2009Nachtmannová, Oľga958 Vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39 -
23. 04. 2009Nachtmannová, Oľga877 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35 -
28. 11. 2008Nachtmannová, Oľga788 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 29 -
01. 07. 2008Nachtmannová, Oľga589 Vládny návrh zákona o podpore práce s mládežou 24 -
18. 06. 2008Nachtmannová, Oľga610 Vládny návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 24 -
20. 05. 2008Nachtmannová, Oľga560 Vládny návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23 -
05. 12. 2006Nachtmannová, Oľga88 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 6 -