Výsledky vyhľadávania v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
01. 12. 2009Szigeti, László1245 Vládny návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 44 -
24. 06. 2009Szigeti, László958 Vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39 -
20. 05. 2008Szigeti, László560 Vládny návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23 -
27. 06. 2007Szigeti, László283 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 11 -
16. 05. 2007Szigeti, László217 Vládny návrh zákona o uznávaní odborných kvalifikácií 10 -