Výsledky vyhľadávania v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
29. 10. 2009Fronc, Martin1187 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 42 -
02. 12. 2008Fronc, Martin816 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa BERÉNYIHO a Lászlóa SZIGETIHO na vydanie zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30 -
01. 07. 2008Fronc, Martin588 Vládny návrh zákona o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24 -
20. 05. 2008Fronc, Martin560 Vládny návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23 -
03. 07. 2007Fronc, Martin275 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11 -
07. 12. 2006Fronc, Martin73 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 6 -