Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci financovania asistentov učiteľa Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 9. 2019Zimenová, ZuzanaSaSLubyová, Martina
Vo veci asistentov učiteľov v školách Uzavretá odpoveď na interpeláciu9. 8. 2019Zimenová, ZuzanaSaSLubyová, Martina
Vo veci o podpore inkluzívneho vzdelávania a o začleňovaní detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 4. 2019Zimenová, ZuzanaSaSLubyová, Martina
Vo veci kapacity škôl s vyučovacím jazykom slovenským v slovenských obciach v okrese Dunajská Streda Uzavretá odpoveď na interpeláciu9. 10. 2018Zimenová, ZuzanaSaSLubyová, Martina
Vo veci Súkromnej základnej školy Magurská 16, Banská Bystrica Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 10. 2018Zimenová, ZuzanaSaSLubyová, Martina
Vo veci zberu dát v súvislosti so vzdelávaním rómskych žiakov Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 6. 2018Zimenová, ZuzanaSaSLubyová, Martina
Vo veci ochrany, rozvoja a starostlivosti o štátny jazyk Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 4. 2018Zimenová, ZuzanaSaSLaššáková, Ľubica
Vo veci prípravy Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 3. 2018Zimenová, ZuzanaSaSLubyová, Martina
Vo veci elokovaného pracoviska strednej odbornej školy Uzavretá odpoveď na interpeláciu1. 12. 2017Zimenová, ZuzanaSaSLubyová, Martina
Vo veci problematiky prestupu žiakov zo špeciálnej školy v Rokycanoch Uzavretá odpoveď na interpeláciu1. 12. 2017Zimenová, ZuzanaSaSLubyová, Martina
Vo veci plynulosti premávky na železničnej trati Komárno - Bratislava Uzavretá odpoveď na interpeláciu1. 12. 2017Zimenová, ZuzanaSaSÉrsek, Árpád
Vo veci zberu a evidencie údajov RIS a podmienkach prideľovania asistentov učiteľa školám v SR Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 9. 2017Zimenová, ZuzanaSaSMatečná, Gabriela
Vo veci analýzy výsledkov testovania žiakov (PISA 2015) Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 9. 2017Zimenová, ZuzanaSaSMatečná, Gabriela