Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci vplyvu znečisteného ovzdušia na zdravie obyvateľov v obci Rovinka a v okolí Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 4. 2019Zemanová, AnnaSaSKalavská, Andrea
Vo veci vplyvu znečisteného ovzdušia na zdravie obyvateľov v obci Rovinka a v okolí Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 4. 2019Zemanová, AnnaSaSSólymos, László
Vo veci stanoviska SR na výzvu EK k náležitej ochrane prírody Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 4. 2019Zemanová, AnnaSaSLajčák, Miroslav
Vo veci skládky luženca pri Seredi Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 7. 2018Zemanová, AnnaSaSSólymos, László
Vo veci výstavby nových priehrad v starom koryte Dunaja Uzavretá odpoveď na interpeláciu11. 5. 2018Zemanová, AnnaSaSSólymos, László
Vo veci výstavby nových priehrad v starom koryte Dunaja Uzavretá odpoveď na interpeláciu10. 5. 2018Zemanová, AnnaSaSÉrsek, Árpád
Vo veci UNESCO a ochrany bukových pralesov Karpát Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 2. 2018Zemanová, AnnaSaSSólymos, László
Vo veci UNESCO a ochrany bukových pralesov Karpát Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 2. 2018Zemanová, AnnaSaSLubyová, Martina
Vo veci UNESCO a ochrany bukových pralesov Karpát Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 2. 2018Zemanová, AnnaSaSMatečná, Gabriela
Vo veci UNESCO a ochrany bukových pralesov Karpát Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 2. 2018Zemanová, AnnaSaSÉrsek, Árpád
Vo veci skládky odpadov Žilina - Považský Chlmec a žaloby EK Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 6. 2017Zemanová, AnnaSaSSólymos, László
Vo veci otázok súvisiacich s výberovými konaniami Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 6. 2017Zemanová, AnnaSaSSólymos, László
Vo veci postupov pri oprave chýb v katastrálnom operáte Uzavretá odpoveď na interpeláciu5. 6. 2017Zemanová, AnnaSaSKaliňák, Robert
Vo veci postupov pri oprave chýb v katastrálnom operáte Uzavretá odpoveď na interpeláciu5. 6. 2017Zemanová, AnnaSaSMatečná, Gabriela
Vo veci Slovenského pozemkového fondu Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 3. 2017Zemanová, AnnaSaSMatečná, Gabriela
Vo veci Pôdohospodárskej platobnej agentúry Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 3. 2017Zemanová, AnnaSaSMatečná, Gabriela
Vo veci reštitučných konaní k poľnohospodárskej a lesnej pôde Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 6. 2016Zemanová, AnnaSaSMatečná, Gabriela
Vo veci voľlného vstupu do štátnych lesov v lokalite Malé Karpaty Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 6. 2016Zemanová, AnnaSaSMatečná, Gabriela