Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci nárokov na materskú dávku Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 1. 2019Gaborčáková, Soňa-Richter, Ján
Vo veci plnenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 v časti politiky sociálneho poistenia Uzavretá odpoveď na interpeláciu13. 3. 2018Gaborčáková, Soňa-Richter, Ján
Vo veci monitoringu dodržiavania zmluvných podmienok denných stacionárov Uzavretá odpoveď na interpeláciu14. 11. 2017Gaborčáková, Soňa-Richter, Ján
Vo veci problematiky platenia odvodov za licencie Slovenskej lekárskej komory Uzavretá odpoveď na interpeláciu24. 3. 2017Gaborčáková, Soňa-Richter, Ján
Vo veci násilaných odberov orgánov v ČĽR Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 10. 2016Gaborčáková, Soňa-Lajčák, Miroslav