Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci preventívnych a osvetových opatrení vo vzťahu k deťom a mládeži Uzavretá odpoveď na interpeláciu31. 10. 2019Verešová, Anna-Richter, Ján
Vo veci preventívnych a osvetových opatrení vo vzťahu k deťom a mládeži Uzavretá odpoveď na interpeláciu31. 10. 2019Verešová, Anna-Saková, Denisa
Vo veci preventívnych a osvetových opatrení vo vzťahu k deťom a mládeži Uzavretá odpoveď na interpeláciu31. 10. 2019Verešová, Anna-Lubyová, Martina
Vo veci prípravy zámeru výzvy na podporu poskytovania asistenčných služieb Uzavretá odpoveď na interpeláciu31. 10. 2019Verešová, Anna-Saková, Denisa
Vo veci problematiky poskytovania zdravotnej starostlivosti Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 8. 2019Verešová, Anna-Pellegrini, Peter
Vo veci regulácie núdzovej antikoncepcie Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 8. 2019Verešová, Anna-Kalavská, Andrea
Vo veci zníženia prostriedkov EÚ v OP Rybné hospodárstvo a Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 8. 2019Verešová, Anna-Pellegrini, Peter
Vo veci problematiky umelého prerušenia tehotenstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 4. 2019Verešová, Anna-Kalavská, Andrea
Vo veci problematiky prerušenia tehotenstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu24. 8. 2018Verešová, Anna-Kalavská, Andrea
Vo veci implementácie Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka – Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne do slovenského právneho poriadku Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 3. 2018Verešová, Anna-Drucker, Tomáš
Vo veci zastúpenia Slovenskej republiky na 62. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 2. 2018Verešová, Anna-Lajčák, Miroslav
Vo veci uvádzania vplyvov na rodinu v legislatívnych návrhoch Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 2. 2018Verešová, Anna-Richter, Ján
Vo veci implementácie Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka - Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne do slovenského právneho poriadku Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 9. 2017Verešová, Anna-Drucker, Tomáš
Vo veci implementácie Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka - Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne do slovenského právneho poriadku Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 9. 2017Verešová, Anna-Lajčák, Miroslav
Vo veci postoja k vytvoreniu medzinárodného fondu Uzavretá odpoveď na interpeláciu1. 3. 2017Verešová, Anna-Lajčák, Miroslav
Vo veci otázok k Istanbulskému dohovoru Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 9. 2016Verešová, Anna-Žitňanská, Lucia
Vo veci problematiky poskytovania sociálnych služieb Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 7. 2016Verešová, Anna-Richter, Ján