Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci premietania filmu „Kto je ďalší“ na základných školách Rokovanie o interpelácii5. 12. 2019Dubačová, Viera-Lubyová, Martina
Vo veci voľby generálneho riaditeľa SND Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 11. 2019Dubačová, Viera-Laššáková, Ľubica
Vo veci nakladania s odpadom v okrese Pezinok Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 7. 2019Dubačová, Viera-Sólymos, László
Vo veci dlhodobého riešenia likvidácie plastov Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 7. 2019Dubačová, Viera-Sólymos, László
Vo veci prideľovania dotácií na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím a znevýhodnených skupín Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 5. 2019Dubačová, Viera-Laššáková, Ľubica
Vo veci zmien v Integrovanom regionálnom operačnom programe Uzavretá odpoveď na interpeláciu14. 2. 2019Dubačová, Viera-Matečná, Gabriela
Vo veci zmien v Integrovanom regionálnom operačnom programe v oblasti kreatívneho priemyslu a iné Uzavretá odpoveď na interpeláciu14. 2. 2019Dubačová, Viera-Laššáková, Ľubica
Vo veci pomoci zastupiteľských úradov Slovákom v zahraničí v krízových situáciách Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 9. 2018Dubačová, Viera-Lajčák, Miroslav
Vo veci pôsobenia organizácie Slovenskí branci Uzavretá odpoveď na interpeláciu13. 8. 2018Dubačová, Viera-Saková, Denisa
Vo veci uplatňovania Smernice RADY 97/81/ES Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 3. 2018Dubačová, Viera-Richter, Ján
Vo veci uplatňovania Dohovoru MOP o lekárskej starostlivosti a dávkach v chorobe Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 3. 2018Dubačová, Viera-Richter, Ján
Vo veci prevodov polľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 9. 2017Dubačová, Viera-Matečná, Gabriela
Vo veci výnimiek zo zákona o ochrane prírody Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 9. 2017Dubačová, Viera-Sólymos, László
Vo veci obnovy kaštieľa v Rusovciach Uzavretá odpoveď na interpeláciu3. 3. 2017Dubačová, Viera-Fico, Robert
Vo veci záchrany kaštieľa v Moravanoch Uzavretá odpoveď na interpeláciu3. 3. 2017Dubačová, Viera-Maďarič, Marek
Vo veci environmentálnej záťaže na Orave Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 12. 2016Dubačová, Viera-Sólymos, László
Vo veci budovania otvorenej samosprávy Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 7. 2016Dubačová, Viera-Fico, Robert
Vo veci plánovanej výstavby v obci Stratená Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 6. 2016Dubačová, Viera-Sólymos, László