Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci otázok v súvislosti posudzovaním bezúhonnosti pedagogických a odborných pracovníkov, riaditeľov škôl a školských zariadení Uzavretá odpoveď na interpeláciu24. 4. 2019Žarnay, Oto-Lubyová, Martina
Vo veci otázok súvisiacich s testovaním žiakov Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 4. 2019Žarnay, Oto-Lubyová, Martina
Vo veci učebníc matematiky pre základné školy Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 4. 2019Žarnay, Oto-Lubyová, Martina
Vo veci projektu Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 2. 2019Žarnay, Oto-Gál, Gábor
Vo veci problematiky Metodicko-pedagogického centra Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 12. 2018Žarnay, Oto-Lubyová, Martina
Vo veci Slovenského národného strediska pre ľudské práva Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 9. 2018Žarnay, Oto-Gál, Gábor
Vo veci smerovania Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 6. 2018Žarnay, Oto-Lubyová, Martina
Vo veci problematiky schvaľovania a distribúcie učebníc Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 6. 2018Žarnay, Oto-Lubyová, Martina
Vo veci informačného systému a elektronického prepojenia súdov Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 6. 2018Žarnay, Oto-Gál, Gábor
Vo veci problematiky bossingu Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 2. 2018Žarnay, Oto-Lubyová, Martina
Vo veci poskytovania externých právnych služieb rozpočtovým organizáciám ministerstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 2. 2018Žarnay, Oto-Lubyová, Martina
Vo veci smerovania Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 2. 2018Žarnay, Oto-Lubyová, Martina
Vo veci otázok v súvislosti so zrušením odboru ochrany práv v regionálnom školstve na ministerstve Uzavretá odpoveď na interpeláciu25. 5. 2016Žarnay, Oto-Plavčan, Peter
Vo veci uchádzačov o pedagogické štúdium a pripravenosť absolventov pedagogického štúdia Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 4. 2016Žarnay, Oto-Plavčan, Peter