Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci poplatkov za členstvo v medzinárodných vedeckých organizáciách Uzavretá odpoveď na interpeláciu25. 10. 2019Remišová, Veronika-Lubyová, Martina
Vo veci zabezpečenia teplých obedov zadarmo na školách Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 9. 2019Remišová, Veronika-Lubyová, Martina
Vo veci zabezpečenia teplých obedov zadarmo na školách Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 9. 2019Remišová, Veronika-Richter, Ján
Vo veci financovania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 6. 2019Remišová, Veronika-Lubyová, Martina
Vo veci podmienok poskytovania stredoškolských štipendií Centrom vedecko-technických informácií Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 5. 2019Remišová, Veronika-Lubyová, Martina
Vo veci systému oznamovania starostlivosti o nezaopatrené deti od 3 rokov Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 5. 2019Remišová, Veronika-Richter, Ján
Vo veci nákupu odbornej literatúry Technickou univerzitou v Košiciach Uzavretá odpoveď na interpeláciu10. 5. 2018Remišová, Veronika-Lubyová, Martina
Vo veci otázok súvisiacich s NAKA Uzavretá odpoveď na interpeláciu10. 5. 2018Remišová, Veronika-Saková, Denisa
Vo veci ochrany citlivých údajov v elektronických schránkach Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 4. 2018Remišová, Veronika-Pellegrini, Peter
Vo veci otázok súvisiacich so zamestnaním osoby obvinenej z útoku na verejného činiteľa Uzavretá odpoveď na interpeláciu10. 10. 2017Remišová, Veronika-Kaliňák, Robert
Vo veci otázok súvisiacich s vymenovaním do funkcií v orgánoch štátnych spoločností Uzavretá odpoveď na interpeláciu10. 10. 2017Remišová, Veronika-Žiga, Peter
Vo veci ochrany ovzdušia na Slovensku Uzavretá odpoveď na interpeláciu1. 8. 2017Remišová, Veronika-Sólymos, László
Vo veci zverejňovania zoznamu daňových subjektov a výškou ich splatnej dane Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 3. 2017Remišová, Veronika-Kažimír, Peter
Vo veci financovania mzdových výdavkov a odmien zamestnancov ministerstva podieľajúcich sa na implementácii OP Výskum a inovácie za rok 2017 Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 3. 2017Remišová, Veronika-Plavčan, Peter
Vo veci vybranej priamej platby PPA Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 3. 2017Remišová, Veronika-Matečná, Gabriela
Vo veci vedenia Slovenského vodohospodárskeho podniku Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 2. 2017Remišová, Veronika-Sólymos, László
Vo veci problematiky kalamitných lesov Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 1. 2017Remišová, Veronika-Sólymos, László
Vo veci poskytnutia nenávratného príspevku z prostriedkov EÚ Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 1. 2017Remišová, Veronika-Matečná, Gabriela
Vo veci prístupu vedcov na Slovensku k zahraničným vedeckým článkom Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 1. 2017Remišová, Veronika-Plavčan, Peter
Vo veci uzatvorenia zmluvy na vypracovanie analýzy Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 12. 2016Remišová, Veronika-Plavčan, Peter
Vo veci Národnej agentúry programu Erasmus a ďalšie Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 12. 2016Remišová, Veronika-Plavčan, Peter
Vo vecu presunu kompetencií riadenia regionálneho školstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 12. 2016Remišová, Veronika-Fico, Robert
Vo veci Jozefa Draga získavanie informácií o kriminalite Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 9. 2016Remišová, Veronika-Kaliňák, Robert
Vo veci verejného obstarávania a výberu zhotoviteľa Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 9. 2016Remišová, Veronika-Plavčan, Peter
Vo veci metodicko-pedagogického centra Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 9. 2016Remišová, Veronika-Plavčan, Peter
Vo veci používania učebníc na základných školách Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 5. 2016Remišová, Veronika-Plavčan, Peter
Vo veci certifikácie systému EVO Úradu pre verejné obstarávanie Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 5. 2016Remišová, Veronika-Táborská, Zita
Vo veci možnej retroaktivity novely školského zákona Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 4. 2016Remišová, Veronika-Plavčan, Peter