Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov

12
Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci realizácie antibyrokratických balíčkov Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 5. 2019Beblavý, Miroslav-Žiga, Peter
Vo veci podpory malých a stredných podnikateľov v najmenej rozvinutých okresoch Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 4. 2019Beblavý, Miroslav-Žiga, Peter
Vo veci rekonštrukcie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Uzavretá odpoveď na interpeláciu22. 1. 2019Beblavý, Miroslav-Pellegrini, Peter
Vo veci rekonštrukcie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Uzavretá odpoveď na interpeláciu22. 1. 2019Beblavý, Miroslav-Kalavská, Andrea
Vo veci odvolania krajského riaditeľa Hasičského zboru Uzavretá odpoveď na interpeláciu5. 12. 2018Beblavý, Miroslav-Saková, Denisa
Vo veci vybavenia prístrojom ESWL nemocníc v Bratislave Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 12. 2018Beblavý, Miroslav-Kalavská, Andrea
Vo veci rekonštrukcie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 11. 2018Beblavý, Miroslav-Lubyová, Martina
Vo veci novelizácie zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 10. 2018Beblavý, Miroslav-Kalavská, Andrea
Vo veci skončenia štátnozamestnaneckého pomeru niektorých štátnych zamestnancov Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 10. 2018Beblavý, Miroslav-Lubyová, Martina
Vo veci zmeny úpravy doplnkových ordinačných hodín Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 3. 2018Beblavý, Miroslav-Kalavská, Andrea
Vo veci úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín Uzavretá odpoveď na interpeláciu14. 3. 2018Beblavý, Miroslav-Fico, Robert
Vo veci formy zamestnávania veterinárnych lekárov Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 3. 2018Beblavý, Miroslav-Matečná, Gabriela
Vo veci rušenia tried prijímaných žiakov na osemročné gymnáziá Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 1. 2018Beblavý, Miroslav-Kaliňák, Robert
Vo veci prenosu daňovej povinnosti Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 1. 2018Beblavý, Miroslav-Kažimír, Peter
Vo veci kandidatúry na pozíciu riaditeľa nemocnice Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 10. 2017Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci problematiky záchrannej služby Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 10. 2017Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci prenájmu vozidiel záchrannej služby Uzavretá odpoveď na interpeláciu5. 9. 2017Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a inovácie Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 7. 2017Beblavý, Miroslav-Žiga, Peter
Vo veci finančných záväzkov SR spojených s účasťou v európskych stabilizačných programoch Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 7. 2017Beblavý, Miroslav-Kažimír, Peter
Vo veci poskytovania príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 7. 2017Beblavý, Miroslav-Richter, Ján
Vo veci príspevku na podporu mobility za prácou Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 7. 2017Beblavý, Miroslav-Richter, Ján
Vo veci výberového konania na vedúceho zamesnanca Uzavretá odpoveď na interpeláciu11. 5. 2017Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci problematiky objednávania na vyšetrenie Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 5. 2017Beblavý, Miroslav-Žiga, Peter
Vo veci vyberania poplatkov Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 5. 2017Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci postupov akreditačnej komisie v súvislosti s menovaním odborných garantov Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 3. 2017Beblavý, Miroslav-Plavčan, Peter
Vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti dlžníkom na zdravotnom poistení Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 3. 2017Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci odpredaja nemocničných objektov Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 3. 2017Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci dočasne vytvorených pracovných pozícií v súvislosti s predsednictvom v Rade EÚ Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 3. 2017Beblavý, Miroslav-Lajčák, Miroslav
Vo veci preplácania histologických rozborov Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 2. 2017Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci Národného lesníckeho centra vo Zvolene Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 2. 2017Beblavý, Miroslav-Matečná, Gabriela
Vo veci činnosti Slovenského hydrometeorologického ústavu Uzavretá odpoveď na interpeláciu3. 2. 2017Beblavý, Miroslav-Sólymos, László
Vo veci nestrannosti výberového konania Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 1. 2017Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci povyšovania vojakov v zálohe Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 1. 2017Beblavý, Miroslav-Gajdoš, Peter
Vo veci poskytovania hygienických a iných potrieb pacientom pri hospitalizácii Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 1. 2017Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci priestorov infekčného oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 1. 2017Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 11. 2016Beblavý, Miroslav-Matečná, Gabriela
Vo veci obsadenia vedúcich pozícií v štátnych nemocniciach Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 11. 2016Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci Slovenskeho pozemkového fondu a situácie na regionálnom odbore Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 11. 2016Beblavý, Miroslav-Matečná, Gabriela
Vo veci obsadenia vedúcich pozícií v štátnych nemocniciach Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 11. 2016Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci stanoviska k niektorým otázkam súvisiacich so zákonom o úveroch na bývanie Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 11. 2016Beblavý, Miroslav-Kažimír, Peter
Vo veci uplatnenia nároku na náhradu škody Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 11. 2016Beblavý, Miroslav-Žiga, Peter
Vo veci preplácania laboratórnych vyšetrení Uzavretá odpoveď na interpeláciu31. 10. 2016Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci sprístupnenia dôležitých analýz v sektore zdravotníctva Uzavretá odpoveď na interpeláciu24. 10. 2016Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci personálneho vedenia organizácie IUVENTA Bratislava Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 9. 2016Beblavý, Miroslav-Plavčan, Peter
Vo veci operácií vo Fakultnej nemocnici Nitra Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 9. 2016Beblavý, Miroslav-Drucker, Tomáš
Vo veci vyžadovania osobných údajov od žiadateľov príspevku pri narodení dieťata Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 8. 2016Beblavý, Miroslav-Richter, Ján
Vo veci nároku na náhradu škody voči zodpovedným zamestnancom Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 7. 2016Beblavý, Miroslav-Žiga, Peter
Vo veci nároku na náhradu škody voči zodpovedným zamestnancom Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 7. 2016Beblavý, Miroslav-Gajdoš, Peter
Vo veci aktuálnosti údajov v ústrednej evidencii žiadostí a uhradených náhrad škôd Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 7. 2016Beblavý, Miroslav-Kažimír, Peter
Vo veci nároku na náhradu škody voči zodpovedným zamestnancom Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 7. 2016Beblavý, Miroslav-Matečná, Gabriela
12