Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci ukladania sankcií dopravnou políciou Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 10. 2009Tkáčová, JarmilaSDKÚ – DSKaliňák, Robert
Vo veci riešenia problematiky štátneho podniku LESY SR Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 6. 2009Tkáčová, JarmilaSDKÚ – DSBecík, Stanislav
Vo veci parkovania pred Nemocnicou na Kramároch a vo veci práce polície Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 2. 2009Tkáčová, JarmilaSDKÚ – DSKaliňák, Robert
Vo veci zmlúv na projekty z Opatrení 2.1. Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 2. 2009Tkáčová, JarmilaSDKÚ – DSBecík, Stanislav
Vo veci určenia vlastníctva pozemkov Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 11. 2008Tkáčová, JarmilaSDKÚ – DSBecík, Stanislav
Vo veci modernizácie nebytových priestorov železničnej stanice Košice Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 11. 2008Tkáčová, JarmilaSDKÚ – DSVážny, Ľubomír
Vo veci vývozu a dovozu obilnín Uzavretá odpoveď na interpeláciu3. 4. 2008Tkáčová, JarmilaSDKÚ – DSKramplová, Zdenka
Vo veci delimitácie Slanských lesov Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 2. 2008Tkáčová, JarmilaSDKÚ – DSKramplová, Zdenka
Vo veci problematiky Pôdohospodárskej platobnej agentúry Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 9. 2007Tkáčová, JarmilaSDKÚ – DSJureňa, Miroslav
Vo veci vyjadrenia k Slovenskému pozemkovému fondu Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 9. 2007Tkáčová, JarmilaSDKÚ – DSJureňa, Miroslav
Vo veci využitia prostriedkov Environmentálneho fondu Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 9. 2007Tkáčová, JarmilaSDKÚ – DSIzák, Jaroslav
Vo veci informácie o naplnení finančných objemov pre aktívnú politiku práce na úradoch práce Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 5. 2007Tkáčová, JarmilaSDKÚ – DSTomanová, Viera
Vo veci zverejňovania informácií a dokumentov v úradnom jazyku Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 10. 2006Tkáčová, JarmilaSDKÚ – DSIzák, Jaroslav
Vo veci pravidiel pre poskytovanie podpôr v poľnohospodárstve Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 10. 2006Tkáčová, JarmilaSDKÚ – DSJureňa, Miroslav