Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci dopadov straty akreditácií vysokých škôl na študentov Uzavretá odpoveď na interpeláciu11. 12. 2009Fronc, MartinKDHMikolaj, Ján
Vo veci dodržiavania zákona o vysokých školách Academiou Istropolitana Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 6. 2009Fronc, MartinKDHMikolaj, Ján
Vo veci čerpania prostriedkov Európskeho sociálneho fondu Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 9. 2008Fronc, MartinKDHMikolaj, Ján
Vo veci fungovania Agentúry na podporu vedy a výskumu Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 9. 2008Fronc, MartinKDHMikolaj, Ján
Vo veci poplatkov za externé štúdium Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 5. 2008Fronc, MartinKDHMikolaj, Ján
Vo veci povinnoej praxe študentov zdravotníckych študijných programov Uzavretá odpoveď na interpeláciu10. 4. 2008Fronc, MartinKDHValentovič, Ivan
Vo veci činnosti v oblasti vedomostnej spoločnosti Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 2. 2008Fronc, MartinKDHČaplovič, Dušan
Vo veci poskytovania finančných prostriedkov z eurofondov na rekonštrukciu škôl Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 2. 2008Fronc, MartinKDHJanušek, Marian
Vo veci prípravy a zabezpečenia rozvojových programov v regionálnom školstve v roku 2008 Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 12. 2007Fronc, MartinKDHMikolaj, Ján
Vo veci postoja Slovenskej republiky k podpore schválenia Kazachstanu ako predsedníckej krajiny OBSE v roku 2010 Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 12. 2007Fronc, MartinKDHKubiš, Ján
Vo veci financovania neštátnych školských zariadení Uzavretá odpoveď na interpeláciu25. 10. 2007Fronc, MartinKDHMikolaj, Ján
Vo veci previerok NBÚ zamestnancov ministerstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 9. 2007Fronc, MartinKDHKubiš, Ján
Vo veci obsadenia postu veľvyslanca Slovenskej republiky vo Veľkej Británii Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 9. 2007Fronc, MartinKDHKubiš, Ján
Vo veci vysvetlenia posúdenia žiadosti o prepustenie z výkonu trestu Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 9. 2007Fronc, MartinKDHHarabin, Štefan
Vo veci riešenia sťažnosti a vylúčenia zo štúdia Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 8. 2007Fronc, MartinKDHMikolaj, Ján
Vo veci verejného obstarávania administrácie programu Mládež v akcii Uzavretá odpoveď na interpeláciu22. 5. 2007Fronc, MartinKDHMikolaj, Ján
Vo veci zmeny metodiky financovania vysokých škôl Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 2. 2007Fronc, MartinKDHMikolaj, Ján
Vo veci prípravy a zabezpečenia maturitných skúšok v školskom roku 2006/2007 Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 2. 2007Fronc, MartinKDHMikolaj, Ján