Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci otázky násilia v médiách Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 3. 2010Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMaďarič, Marek
Vo veci problematiky agresie a násilia v školách Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 3. 2010Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMikolaj, Ján
Vo veci informácie o funkčnosti školských rozhlasov Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 3. 2010Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMikolaj, Ján
Vo veci trestnej úpravy za násilie páchané na starších osobách Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 3. 2010Tóthová, KatarínaĽS – HZDSPetríková, Viera
Vo veci vykonania kontrol a uloženia pokút prevádzkovateľom hazardných hier v roku 2009 Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 10. 2009Tóthová, KatarínaĽS – HZDSPočiatek, Ján
Vo veci uplatňovania zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 9. 2009Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMikolaj, Ján
Vo veci uplatňovania zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 9. 2009Tóthová, KatarínaĽS – HZDSRaši, Richard
Vo veci uplatňovania zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 9. 2009Tóthová, KatarínaĽS – HZDSKaliňák, Robert
Vo veci preskúmania postupu Okresného súdu v Žiline vo veci vytýčenia pojednávania v zákonnej lehote Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 4. 2009Tóthová, KatarínaĽS – HZDSHarabin, Štefan
Vo veci prekážok zaradenia potravinových produktov do potravinového kódexu Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 4. 2009Tóthová, KatarínaĽS – HZDSRaši, Richard
Vo veci predlženia nájomného v reštituovaných domoch Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 11. 2008Tóthová, KatarínaĽS – HZDSTomanová, Viera
Vo veci pripravovanej novely zákona o cestnej premávke Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 5. 2008Tóthová, KatarínaĽS – HZDSKaliňák, Robert
Vo veci riešenia plynulosti premávky na diaľnici D 1 Uzavretá odpoveď na interpeláciu11. 4. 2008Tóthová, KatarínaĽS – HZDSKaliňák, Robert
Vo veci kontroly návštevnosti zariadení s hracími automatmi maloletými a mladistvými Uzavretá odpoveď na interpeláciu11. 4. 2008Tóthová, KatarínaĽS – HZDSKaliňák, Robert
Vo veci riešenia situácie psychiatrickej liečebne vo Veľkých Levároch Uzavretá odpoveď na interpeláciu11. 4. 2008Tóthová, KatarínaĽS – HZDSValentovič, Ivan
Vo veci Justičnej pokladnice Krajského súdu v Bratislave Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 2. 2008Tóthová, KatarínaĽS – HZDSHarabin, Štefan
Vo veci prekvalifikovania chemickej látky Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 2. 2008Tóthová, KatarínaĽS – HZDSIzák, Jaroslav
Vo veci vydania úpravy o regulácii cien nájmu bytov Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 2. 2008Tóthová, KatarínaĽS – HZDSPočiatek, Ján
Vo veci postupov v oblasti regulovaného nájomného v reštituovaných domoch Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 2. 2008Tóthová, KatarínaĽS – HZDSHarabin, Štefan
Vo veci prípravy núdzových riešení na ochranu ľudí bez domova v zimnom období Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 12. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSKaliňák, Robert
Vo veci problematiky zabezpečenia kvality prekladateľskej činnosti Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 12. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSHarabin, Štefan
Vo veci väčšieho rozsahu telesnej výchovy vo výučbe na základných a stredných školách Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 9. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMikolaj, Ján
Vo veci zintenzívnenia kontroly dodržiavania zákazu účasti maloletých na hazardných hrách Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 9. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSPočiatek, Ján
Vo veci propagácie zdravého stravovania so zameraním na mladú generáciu Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 9. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSValentovič, Ivan
Vo veci obnovenia záchytných izieb pre opilcov vo väčších mestách na Slovensku Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 9. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSValentovič, Ivan
Vo veci opatrení bytovej problematiky po ukončení deregulácie nájomného Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 7. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSJanušek, Marian
Vo veci problematiky výmeny bytov v reštituovaných domoch Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 7. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSHarabin, Štefan
Vo veci svedeckej výpovede Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 7. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSKaliňák, Robert
Vo veci prípravy novely zákona o ochrane nefajčiarov Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 7. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSValentovič, Ivan
Vo veci prípravy opatrení zmierňujúcich sociálne dopady po uplatnení trhového nájomného Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 7. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSTomanová, Viera
Vo veci príčin stúpajúcej kriminality mladistvých Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 5. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSHarabin, Štefan
Vo veci pripravovanej novely zákona o ochrane nefajčiarov Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 5. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSIzák, Jaroslav
Vo veci prípravy vykonávacej vyhlášky k zákonu č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 5. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSIzák, Jaroslav
Vo veci názoru na postup Rady pre vysielanie a retransmisiu Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 5. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMaďarič, Marek
Vo veci problematiky úpravy sociálnych otázok zdravotne postihnutých Uzavretá odpoveď na interpeláciu22. 3. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSTomanová, Viera
Vo veci vyjadrenia názoru na vývoj v Slovenskom rozhlase Uzavretá odpoveď na interpeláciu22. 3. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMaďarič, Marek
Vo veci prípravy jednotných metodických príručiek pre učiteľov etickej výchovy Uzavretá odpoveď na interpeláciu22. 3. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMikolaj, Ján
Vo veci postoja k prípadu násilia žiakov základnej školy a k množiacim sa formám násilia či šikanovania na školách Uzavretá odpoveď na interpeláciu22. 3. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMikolaj, Ján
Vo veci vykonávania kontroly predaja doplnkových tovarov v školských stravovacích zariadeniach v Bratislavskom a Košickom kraji Uzavretá odpoveď na interpeláciu5. 2. 2007Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMikolaj, Ján
Vo veci záchrany národnej kultúrnej pamiatky Pálfyho kaštieľa v Malackách Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 12. 2006Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMaďarič, Marek
Vo veci nejednotného postupu pri získavaní titulu "magister" pre absolventov civilných a vojenských vysokých škôl II. stupňa Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 12. 2006Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMikolaj, Ján
Vo veci novelizácie a zjednodušenia právnej úpracy v oblasti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 12. 2006Tóthová, KatarínaĽS – HZDSTomanová, Viera
Vo veci problematiky narastajúcej kriminality detí a mladistvých Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 12. 2006Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMikolaj, Ján
Vo veci doddržiavania zásad správnej výživy pri poskytovaní doplnkového sortimentu tovarov v školských zariadeniach Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 12. 2006Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMikolaj, Ján
Vo veci prípravy núdzových riešení pre ľudí bez domova v zime Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 12. 2006Tóthová, KatarínaĽS – HZDSKaliňák, Robert
Vo veci zriadenia novej pošty v Malackách Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 10. 2006Tóthová, KatarínaĽS – HZDSVážny, Ľubomír
Vo veci znovu zrušenia tlačiatne Zboru väzenskej a justičnej stráže Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 10. 2006Tóthová, KatarínaĽS – HZDSHarabin, Štefan
Vo veci znovu zriadenia zrušených okresných súdov Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 10. 2006Tóthová, KatarínaĽS – HZDSHarabin, Štefan
Vo veci poukázcania na nečinnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 10. 2006Tóthová, KatarínaĽS – HZDSMaďarič, Marek