Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci doborovoľného hasičského zboru obce Malčice Rokovanie o interpelácii19. 12. 2022Svrček, MilošSME RODINAMikulec, Roman
Vo veci spoločnosti OSBD Michalovce a regulácie ceny plynu Rokovanie o interpelácii9. 12. 2022Svrček, MilošSME RODINAHirman, Karel
vo veci zriadenia ,,Hrobu neznámeho vojaka" ako protokolárneho miesta SR v Bratislave Rokovanie o interpelácii29. 9. 2022Svrček, MilošSME RODINANaď, Jaroslav
vo veci Grand hotela Rónai Rokovanie o interpelácii29. 9. 2022Svrček, MilošSME RODINAMilanová, Natália
Vo veci konkrétnych opatrení na riešenie environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 7. 2022Svrček, MilošSME RODINAVlčan, Samuel
Vo veci konkrétnych opatrení na riešenie environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 7. 2022Svrček, MilošSME RODINALengvarský, Vladimír
Vo veci konkrétnych opatrení na riešenie environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 7. 2022Svrček, MilošSME RODINAMikulec, Roman
Vo veci konkrétnych opatrení na riešenie environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 7. 2022Svrček, MilošSME RODINABudaj, Ján
Vo veci výstavby okružnej križovatky v meste Strážske Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 5. 2022Svrček, MilošSME RODINADoležal, Andrej
Vo veci premiestnenia Veľvyslanectva SR na Ukrajine z Kyjeva do Užhorodu Uzavretá odpoveď na interpeláciu25. 3. 2022Svrček, MilošSME RODINAKorčok, Ivan
Vo veci situácie na európskom trhu s naftou Uzavretá odpoveď na interpeláciu25. 3. 2022Svrček, MilošSME RODINASulík, Richard
Vo veci Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 2. 2022Svrček, MilošSME RODINANaď, Jaroslav
Vo veci kontrol, ktoré zrealizoval Environmentálny fond Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 12. 2021Svrček, MilošSME RODINABudaj, Ján
Vo veci stability a predvídateľnosti cien energií Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 12. 2021Svrček, MilošSME RODINASulík, Richard
Vo veci dotácií a daňových úľav s cieľom zraziť ceny energií pre spotrebiteľov Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 12. 2021Svrček, MilošSME RODINASulík, Richard
Vo veci návrhu na rekonštrukcie nástupíšť a výstavby podchodov v Michalovciach a v Humennom Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 9. 2021Svrček, MilošSME RODINAMatovič, Igor
Vo veci protilátok na COVID- 19 Uzavretá odpoveď na interpeláciu14. 9. 2021Svrček, MilošSME RODINALengvarský, Vladimír
Vo veci migračného paktu EÚ Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 3. 2021Svrček, MilošSME RODINAKorčok, Ivan
Vo veci žiadostí o azyl v SR Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 3. 2021Svrček, MilošSME RODINAMikulec, Roman
Vo veci prípravy harmonogramu výstavby diaľníc a rýchlostných ciest Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 3. 2021Svrček, MilošSME RODINADoležal, Andrej
Vo veci dokončenia verejných obstarávaní komplexných pozemkových úprav Uzavretá odpoveď na interpeláciu3. 12. 2020Svrček, MilošSME RODINAMičovský, Ján
Vo veci obnovy hradu Krásna Hôrka Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 11. 2020Svrček, MilošSME RODINAMilanová, Natália
Vo veci riešenia environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 11. 2020Svrček, MilošSME RODINABudaj, Ján
Vo veci riešenia environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 11. 2020Svrček, MilošSME RODINAMičovský, Ján
Vo veci dostavby rozpracovaných/nezrealizovaných vodovodných rozvodov a splaškových kanalizácií v okresoch Sobrance a Michalovce Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 11. 2020Svrček, MilošSME RODINABudaj, Ján
Vo veci projektu ,,Železnice Slovenskej republiky, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 9. 2020Svrček, MilošSME RODINADoležal, Andrej
Vo veci úsekov diaľnice D1 Bidovce – Dargov, Dargov – Pozdišovce, Pozdišovce – Michalovce, Michalovce – Sobrance a Sobrance – št. hr. SR/UR Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 9. 2020Svrček, MilošSME RODINADoležal, Andrej
Vo veci otázok v súvislosti s realizáciou konkrétnych jednotlivých bodov v zmysle Akčného plánu v oblasti kúpeľníctva v záujme rozvoja okresu Sobrance Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 5. 2020Svrček, MilošSME RODINADoležal, Andrej