Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 8

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci dodávok a zásob zemného plynu na Slovensku
Zadávateľ Medvecký, Andrej
Adresáti Sulík, Richard
Dátum podania interpelácie 15. 10. 2021
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 51
Číslo tlače odpovede 749

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 3 Tlač č. 749 (Interpelácia) Interpelácia č. 3 Tlač č. 749 (833 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 3 Tlač č. 749 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 3 Tlač č. 749 (58 KB)