Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 8

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci formulára ,,Požiadavka na očkovanie - osoba spĺňajúca vekovú hranicu" na webovom sídle www.korona.gov.sk a ohľadom lieku Ivermectin
Zadávateľ Halgašová, Jarmila
Adresáti Krajčí, Marek
Dátum podania interpelácie 5. 2. 2021
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 28
Číslo tlače odpovede 400

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 9 Tlač č. 400 (Interpelácia) Interpelácia č. 9 Tlač č. 400 (39 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 9 Tlač č. 400 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 9 Tlač č. 400 (96 KB)