Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 8

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci zistenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, konkrétne oblasť Hlavný kontrolór športu
Zadávateľ Nemec, Richard
Adresáti Gröhling, Branislav
Dátum podania interpelácie 11. 1. 2021
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 28
Číslo tlače odpovede 400

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 1 Tlač č. 400 (Interpelácia) Interpelácia č. 1 Tlač č. 400 (36 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 1 Tlač č. 400 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 1 Tlač č. 400 (52 KB)