Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 8

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci neotvorenia druhého stupňa základných škôl, stredných škôl, gymnázií a učilísť
Zadávateľ Susko, Boris
Adresáti Gröhling, Branislav
Dátum podania interpelácie 7. 12. 2020
Číslo schôdze prednesenia 18

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 23
Číslo tlače odpovede 323

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 11 Tlač. č. 323 (Interpelácia) Interpelácia č. 11 Tlač. č. 323 (30 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 11 Tlač č. 323 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 11 Tlač č. 323 (55 KB)