Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 8

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci vysvetlenia otázok súvisiacich s pripravenosťou škôl na druhú vlnu pandémie Covid-19
Zadávateľ Leščáková, Viera
Adresáti Gröhling, Branislav
Dátum podania interpelácie 16. 7. 2020
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 16
Číslo tlače odpovede 178

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 2 Tlač č. 178 (Interpelácia) Interpelácia č. 2 Tlač č. 178 (35 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 2 Tlač č. 178 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 2 Tlač č. 178 (61 KB)