Detaily interpelácie

Štádium procesu Rokovanie o interpelácii
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci uplatňovania práv národnostných menšín
Zadávateľ Laurenčík, Milan
Adresáti Laššáková, Ľubica
Dátum podania interpelácie 5.12.2019
Číslo schôdze prednesenia 53

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal Laššáková, Ľubica
Číslo schôdze odpovede -
Číslo tlače odpovede 1830

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 7 Tlač č. 1830 (Interpelácia) Interpelácia č. 7 Tlač č. 1830 (35 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 7 Tlač č. 1830 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 7 Tlač č. 1830 (63 KB)