Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci vyrovnávania regionálnych rozdielov
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Pellegrini, Peter
Dátum podania interpelácie 19. 9. 2019
Číslo schôdze prednesenia 49

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 51
Číslo tlače odpovede 1670

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 9 Tlač č. 1670 (Interpelácia) Interpelácia č. 9 Tlač č. 1670 (49 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 9 Tlač č. 1670 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 9 Tlač č. 1670 (50 KB)