Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci výročnej správy PPA za rok 2018
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Matečná, Gabriela
Dátum podania interpelácie 27. 6. 2019
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 49
Číslo tlače odpovede 1557

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 8 Tlač č. 1557 (Interpelácia) Interpelácia č. 8 Tlač č. 1557 (48 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 8 Tlač č. 1557 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 8 Tlač č. 1557 (111 KB)