Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci opráv mostov na ceste I/18 v katastri obce Strečno
Zadávateľ Laurenčík, Milan
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 22.5.2019
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 49
Číslo tlače odpovede 1500

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 16 Tlač č. 1500 (Interpelácia) Interpelácia č. 16 Tlač č. 1500 (36 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 16 Tlač č. 1500 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 16 Tlač č. 1500 (48 KB)