Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci otázok o prezbrojení ZVJS
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Gál, Gábor
Dátum podania interpelácie 21. 5. 2019
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 49
Číslo tlače odpovede 1500

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 11 Tlač č. 1500 (Interpelácia) Interpelácia č. 11 Tlač č. 1500 (46 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 11 Tlač č. 1500 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 11 Tlač č. 1500 (39 KB)