Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci podpory projektov aglomerácií v oblasti čistenia odpadových vôd
Zadávateľ Macháčková, Katarína
Adresáti Sólymos, László
Dátum podania interpelácie 9. 5. 2019
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 49
Číslo tlače odpovede 1500

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 9 Tlač č. 1500 (Interpelácia) Interpelácia č. 9 Tlač č. 1500 (41 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 9 Tlač č. 1500 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 9 Tlač č. 1500 (52 KB)