Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci otázok v súvislosti posudzovaním bezúhonnosti pedagogických a odborných pracovníkov, riaditeľov škôl a školských zariadení
Zadávateľ Žarnay, Oto
Adresáti Lubyová, Martina
Dátum podania interpelácie 24. 4. 2019
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 49
Číslo tlače odpovede 1500

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 1 Tlač č. 1500 (Interpelácia) Interpelácia č. 1 Tlač č. 1500 (79 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 1 Tlač č. 1500 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 1 Tlač č. 1500 (115 KB)