Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci prípravy a realizácie výstavby rýchlostnej cesty R2 a modernizácie ciest I. triedy v okrese Prievidza
Zadávateľ Macháčková, Katarína
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 5. 4. 2019
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 45
Číslo tlače odpovede 1403

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 25 Tlač č. 1403 (Interpelácia) Interpelácia č. 25 Tlač č. 1403 (57 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 25 Tlač č. 1403 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 25 Tlač č. 1403 (76 KB)