Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci kvality potravín a zvyšovania cien potravín
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Matečná, Gabriela
Dátum podania interpelácie 27. 3. 2019
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 45
Číslo tlače odpovede 1403

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 6 Tlač č. 1403 (Interpelácia) Interpelácia č. 6 Tlač č. 1403 (49 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 6 Tlač č. 1403 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 6 Tlač č. 1403 (67 KB)