Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci pripravovanej Dohody o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA
Zadávateľ Cséfalvayová, Katarína
Adresáti Gajdoš, Peter
Dátum podania interpelácie 6.3.2019
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 45
Číslo tlače odpovede 1403

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 3 Tlač č. 1403 (Interpelácia) Interpelácia č. 3 Tlač č. 1403 (46 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 3 Tlač č. 1403 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 3 Tlač č. 1403 (105 KB)